5 tips om eenzaamheid tegen te gaan in het verpleeghuis

Hoe? Het verwachte effect? Klik op de tip en je leest meer uitleg op de website van de Lelie zorggroep locatie Slingedael in Rotterdam. De Korsakov-instelling publiceerde de tips in de laatste Week tegen Eenzaamheid onder collega’s en op social media. De tips zijn ook bruikbaar voor andere doelgroepen.

Onderzoek

Aan de basis van de vijf tips ligt onderzoek naar de ervaren eenzaamheid van de bewoners in Slingedael. Dat is uitgevoerd door GZ-psycholoog Erik Oudman. Uit het onderzoek blijkt dat 72 procent van de bewoners aangaf zich in enige mate eenzaam te voelen. De ervaren eenzaamheid wisselt sterk per persoon. De eenzaamheid werd gemeten met een wetenschappelijke methode en er werd onderscheid gemaakt tussen emotionele en sociale eenzaamheid. Door bewoners twee keer een vragenlijst voor te leggen waarop zij ‘ja’ en ‘nee’ konden antwoorden, kon een eenzaamheidsscore worden bepaald. Voorbeelden van deze vragen zijn: ‘Er zijn voldoende mensen om mij heen met wie ik mij nauw verbonden voel’ en ‘Ik mis gezelligheid om mij heen’.

Eén keer per maand bezoek

Uit het onderzoek bleek verder dat toename van minder dan één keer per maand naar één keer per maand bezoek al kon leiden tot minder eenzaamheidsproblematiek en minder psychiatrische problemen. Lelie zorggroep gaat hier nu interventies op toepassen. Volgens wordt dezelfde methode gemeten of de ervaren eenzaamheid inderdaad daalt – waarover in de toekomst hopelijk een nieuw artikel.

Meer eenzaamheid

De doelgroep korsakov-cliënten heeft vaak meer te maken met eenzaamheid dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. In de loop van hun leven en als gevolg van hun ziekteproces hebben de bewoners van Slingedael de contacten van vroeger met familie en vrienden verloren. Een aanzienlijk deel van de bewoners krijgt nooit bezoek. Anderen hebben meestal een zeer beperkt sociaal netwerk en hooguit een enkeling die naar hen omziet. Veel bewoners verlangen terug naar hun oude leven, maar dat is door hun beperkingen moeilijk in te vullen.

Mogelijke oplossingen: tips

In een inspirerende bijeenkomst in het verpleeghuis tijdens de Week tegen Eenzaamheid werd het onderzoek aan collega’s gepresenteerd. Ook hebben de medewerkers samen nagedacht over mogelijke oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan.

Eerdere projecten

Lelie zorggroep betrok eerder al medewerkers bij het bedenken van mogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan. In 2014 is via brainstormsessies in kleine groepjes met alle medewerkers antwoord gezocht op de vraag: wat zou je zelf willen als je hier woont? Eenzaamheidsklachten kwamen daarbij vaak naar voren. Lees verder over de activiteiten die daaruit voortkwamen.

Van brainstorm tot actie: meer aandacht voor eenzaamheid bij bewoners

Workshop Topcare

Erik verzorgt op het Topcare-symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg: Chemie tussen wetenschap en praktijk van 20 november a.s. een workshop over het eenzaamheidsonderzoek. Het symposium in de Utrechtse jaarbeurs is gratis. Lees verder daarover.

Vraag het Erik

Wil je meer weten over het eenzaamheidsproject bij Slingedael? Neem gerust contact op met Erik Oudman via 010-2931555 of e.oudman@leliezorggroep.nl.

Jouw ervaringen

Wat zijn jouw tips om eenzaamheid bij bewoners en cliënten te verminderen? Deel ze hieronder, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen!