Een assertiviteitscursus inzetten tegen eenzaamheid

Contact maken. Inzicht hebben in je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Op constructieve wijze conflicten hanteren. Het zijn vaardigheden die onmisbaar zijn voor een betekenisvolle omgang met andere mensen. Wie er moeite mee heeft, kan zich eenzaam voelen of in een sociaal isolement terechtkomen. Dan biedt een assertiviteitscursus uitkomst, legt Angelique de Graaf uit, maatschappelijk werker van Kwadraad in Gouda.

Heb jij wel eens cliënten een assertiviteitscursus aangeraden omdat ze eenzaam waren?

Angelique geeft zelf assertiviteitstrainingen aan eenzame ouderen. Ook is ze voorzitter van een van de drie platforms eenzaamheid in Gouda en betrokken bij themabijeenkomsten tegen eenzaamheid. Angelique begon met de trainingen in 2013, nadat er een vraag was vanuit verzorgingshuis Irishof en ze in veel individuele gesprekken met assertiviteit te maken kreeg. Sindsdien zijn er vanuit Kwadraad drie cursussen gegeven. Deelnemers worden met name door sociaal werkers verwezen, maar ook door wijkverpleegkundigen en zorginstellingen.

Bijvangst: nieuwe sociale contacten

Bij de training voor bewoners van verpleeghuis Irishof in Gouda drie jaar geleden waren ook wijkbewoners welkom. Bijvangst van de cursus zijn nieuwe sociale contacten die het deelnemers heeft opgeleverd. Deelnemers van buiten Irishof bleven na de cursus contact houden met bewoners van Irishof en er ontstonden zelfs vriendschappen. Eenzaamheid tegengaan was niet als doel van de training geformuleerd, maar bleek wel “een zeer welkom neveneffect”, zoals directeur van de Irishof Marjon Vonck het zegt.

Deelnemers beter in hun vel

Dat heeft er ook gewoon mee te maken dat mensen na de cursus beter in hun vel zaten, vertelt Marjon. “De bewoners die hieraan hebben meegedaan waren zeer enthousiast. Het leven werd stukken gemakkelijker! Een van mijn bewoners, 92 jaar, had een vriendin, van wie ze jarenlang van alles had gepikt en ze had nooit de moed gehad om assertief te reageren. Toen de cursus klaar was, heeft ze die vriendin gebeld om na al die jaren toch het gesprek eens aan te gaan. Dit verraste de vriendin enorm, maar het werd een heel fijn gesprek voor beide partijen. Gaaf vond ik dat.”

Betekenisvolle relaties

In de assertiviteitscursus krijg je inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel je meer zelfvertrouwen. Deelnemers leren onder andere contact maken, grenzen beter aan te geven en inzicht hebben in het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Zaken die wezenlijk zijn om een betekenisvolle relatie met anderen op te kunnen bouwen. Maar die ook problematiek in sociale relaties voorkomen. Zo laat de cursus deelnemers inzien dat ze altijd keuzes kunnen maken, hoe beperkt deze ook kunnen lijken met alle achteruitgang die het ouder worden met zich meebrengt.

Meer informatie

Angelique van Kwadraad geeft graag toelichting op de assertiviteitscursus. Je bereikt haar via 06-55880993 of a.degraaf@kwadraad.nl.

Jouw ervaringen?

Heb jij ook ervaring met het verminderen of voorkomen van eenzaamheid door het inzetten van een assertiviteitscursus? Welke tips en adviezen heb jij voor andere zorgverleners? Deel je ervaringen en samen werken we aan een zorg met minder eenzaamheid!