Eenzaamheid verminderen door versterking eigen netwerk

Mensen sterker maken in hun eigen netwerk op een concrete en actieve manier. Dat kan via de cursus “Die ken ik”, die zorgorganisatie Estinea aanbiedt aan mensen met een beperking. Wat is dit voor cursus en hoe helpt deze tegen eenzaamheid bij cliënten? Erna Veenvliet, coördinator cliëntmedezeggenschap, deelt haar ervaringen. Is het ook iets voor jou en jouw organisatie?

Praktische cursus benut kracht deelnemers

Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Sinds 2013 biedt Estinea aan mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking de cursus “Die ken ik” aan. De cursus probeert deelnemers sterker te maken in hun eigen sociale netwerk, ook al is dat klein of ontbrekend. Deelnemers onderzoeken hun buurt, brengen hun netwerk in kaart, gaan na waar hun talenten zitten en wat zij voor anderen kunnen betekenen. Dat gebeurt op een praktische en zichtbare manier. Bijvoorbeeld door tijdschriften te bekijken, mensen in hun omgeving te bevragen en een talentenkaart te maken. Voor Erna is het belangrijk dat deze cursus uitgaat van de kracht van deelnemers, en wat zij zélf kunnen doen met en in hun netwerk. Twee trainers verzorgen de cursus. Eén van hen heeft zelf een beperking. De cursus vindt meestal tweewekelijks plaats in groepen van maximaal tien deelnemers en telt zeven bijeenkomsten.

Eigen initiatief tegen eenzaamheid

Welke effect heeft de cursus op eenzaamheid? Volgens Erna wordt het netwerk van deelnemers niet voor iedereen meteen groter. Maar doordat deelnemers via “Die ken ik” zelf het initiatief nemen, kunnen ze wel beter in contact blijven met hun netwerk. Zo nodigen deelnemers mensen uit hun netwerk uit om samen dingen te ondernemen; dit wordt soms een blijvende activiteit. Of mensen bellen elkaar vaker, sturen elkaar vaker een kaartje. Ook de contacten tussen cursusdeelnemers zijn waardevol; veel cursisten blijven elkaar ook na afloop nog zien.

Belangrijk voor cliënten

De ervaringsdeskundigheid van één van de trainers valt erg in de smaak: mensen spreken vanuit eigen ervaring en leren veel van elkaar. Cliënten geven aan dat de cursus heel belangrijk voor hen is omdat zij graag mensen ontmoeten. Daarom heeft Estinea de cursus al vele malen gegeven en is er een eigen train-de-trainer-programma. Ook betrekt Estinea de begeleiders uit het netwerk van deelnemers, zodat ook zij steun kunnen bieden. Tot slot ondersteunt Estinea deelnemers bij het organiseren van ontmoetingen na afloop van de cursus.

Tips en trucs

Erna heeft een aantal adviezen als je hier mee aan de slag wilt. Draagvlak bij bestuur en management is nodig, want het vraagt tijd, aandacht en financiën. Ook moet je bereid zijn om alle successen te vieren: ook ogenschijnlijk kleine stappen kunnen deelnemers het idee geven goed bezig te zijn met hun netwerk. Als ze zich bijvoorbeeld bewust worden waar ze goed in zijn en hoe ze hun talent in hun netwerk gebruiken. Of dat ze inzien dat ze ook ‘broer’ of ‘neef’ zijn en daar wat mee kunnen doen. Tot slot vraagt het ook iets van de professionele begeleiders. “Die ken ik” haalt hen uit hun comfortzone. Vaak zijn zij gewend om dingen te regelen voor cliënten, terwijl het in de cursus juist de bedoeling is dat cliënten zélf in actie komen.

Meer informatie

De cursus wordt aangeboden door de Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB), de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier vind je meer informatie over de cursus. Ook kun je bellen of mailen met Ineke Wolters van het LFB via 06-11879027 en scholingen@lfb.nu. Wil je meer inspiratie uit de praktijk? Bel of mail dan met Erna Veenvliet: 06-31397421 en erna.veenvliet@estinea.nl.

Jouw ervaringen

Heb jij ervaring met deze cursus? Wat doet die bij jouw cliënten rond eenzaamheid? Ken je nog andere instrumenten die je inzet tegen eenzaamheid bij jouw doelgroep? We horen het graag; laat je reactie hieronder achter!