Dankzij samenwerking zorg en welzijn langer zelfstandig thuis én minder eenzaam

In Naarden werkt een breed scala aan partijen, waaronder Amaris Zorggroep en Versa Welzijn, samen in het project ‘Het Gooi Leeft!’. Doel is om 65-plussers in de wijken rondom Amaris woonzorgcentrum De Veste te ondersteunen in het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen én om eenzaamheid te verminderen. Een boeiende samenwerking.

Verrijking

Naast Amaris en Versa Welzijn maken ook wijkbewoners, ouderenorganisaties, buurtsportcoaches, GGD Gooi- en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren en initiatiefnemer/projectleider iZovator deel uit van de werkgroep. Erna den Hoed is activiteitenbegeleider in woonzorgcentrum De Veste. Met veel plezier. “Dit project is een hele grote druppel die ontstaat uit allemaal stroompjes.” De samenwerking met mensen die niet uit de zorg komen, vindt ze een verrijking. “Ieder heeft zijn eigen insteek.”

Activiteiten

De activiteiten in de ontmoetingsruimte van De Veste zijn gericht op gezondheid en bewegen en op sociale en culturele ontmoetingen. Denk aan yoga op de stoel, beweeggames, concerten door de Gooise Muziekschool, spellen als jeu de boules en biljart, lezingen door deskundigen en theatervoorstellingen. Er is voor ieder wat wils: de ene keer een lezing en dan weer een Amsterdamse muziekavond.

Doelgroep

De activiteiten zijn bedoeld voor zelfstandig wonende alleenstaande ouderen uit de wijken rondom De Veste. Uit onderzoek bleek dat 83% van de ouderen in die wijken kampt met één of meerdere gezondheidsklachten en wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Naast eigen bewoners bezoeken zo’n vijftig mensen van buitenaf de activiteiten in De Veste per keer. Speciale activiteiten als een gezondheidsmarkt, een fitheidstest met de GGD en buurtsportcoaches of een veiligheidsmarkt met brandweer, politie en aandacht voor valpreventie, kunnen voor nieuwe bezoekers een extra reden zijn een keer langs te komen.

Buurtbewoners bereiken

In het eerste jaar van de projectfase is ingezet op het bereiken van zelfstandig wonende ouderen. Erna: “Mensen in de wijk verwachtten niet dat ze binnen kunnen lopen voor activiteiten maar ze zijn van harte welkom.” Middels een enquête werd behoefteonderzoek gedaan. Een huis-aan-huis enquête is meteen een goed middel om de doelgroep te bereiken. In het vervolg laat de waarde van de brede samenwerking zich gelden om mensen te bereiken: het buurtplatform kent de wijkbewoners, het welzijnswerk en huisartsen geven tips, wijkverpleegkundigen komen bij de mensen thuis.

Onderzoek

Voor Het Gooi Leeft! van start ging is samen met ouderen gekeken naar wat er nodig is om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. De wens van de ouderen bleek te bestaan uit meer sociale samenhang, contact en ontmoeting in de wijk. Tevens wilden de bewoners beter voorbereid zijn op het veilig ouder worden in en om de eigen woning. Als derde aandachtspunt gaf men mee dat er stimulans en begeleiding nodig is bij het fysiek en cognitief actief blijven.

Positieve resultaten

Het projectplan van Het Gooi Leeft! heeft drie pijlers: Gezondheid en beweging, sociale en culturele ontmoeting en als derde veiligheid in en om de woning. De effectiviteit wordt onderzocht door NIVEL. Bij de start is een nulmeting gedaan door Radboud Universiteit Nijmegen. In de praktijk ziet Erna al positieve resultaten. “Als wijkbewoners eenmaal zijn geweest, blijven ze komen. Hoewel het in eerste instantie moeilijk kan zijn ze binnen te halen. Ik zie dat vrijwilligers mensen adopteren die alleen zijn. Ze gaan mee naar de huisarts of nemen een keer boodschappen mee. Onder mensen die in dezelfde flat wonen is een leuke vriendschapsgroep ontstaan.”

Stap voor stap

‘Het Gooi Leeft!’ wordt stap voor stap uitgebreid. Een train-de-trainer programma – gericht op overdracht van kennis aan de werkgroep hoe buurtbewoners het project zelf kunnen organiseren zonder een projectleider – moet continuïteit waarborgen. Zoals bijvoorbeeld een workshop PR en communicatie, gebruik van nieuwe media, een train-de-trainer cursus voor het kunnen uitvoeren van bijeenkomsten Studiekringen50Plus, een cursus ‘hoe bouw je goede relatie met de gemeente’ en een module voor fondsenwerving. Enerzijds wordt er toenemend gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en vaardigheden van de werkgroepleden en anderzijds wordt het project stapsgewijs overgedragen aan het bestaande Buurtplatform, in de komende twee jaar. Er wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingen, zoals met de dansschool en bibliotheek.

Financiering

‘Het Gooi Leeft!’ loopt nu ruim twee jaar. Het project maakte onderdeel uit van het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ van Fonds NutsOhra. De projectperiode eindigde in augustus 2017, maar dankzij het aanvragen van extra fondsen en eenmalige financiële ondersteuning vanuit de gemeente krijgt de samenwerking een vervolg. Vanuit die voortgang moet permanente borging komen van de werkgroep, bestaande uit buurtbewoners en professionals werkzaam in de wijk.

Tips voor succes

Cruciaal is, zegt Erna, “de eilandjes moeten één eiland worden. Je moet op één lijn zitten met elkaar”. Ze is ook blij met de steun van de gemeente en de Protestantse Kerk Naarden. Andere voorwaarde: er zijn veel vrijwilligers nodig en iemand die de boel trekt. Een aandachtspunt was de interne verandering die moest plaats hebben. Amaris De Veste is niet alleen een intramurale voorziening voor bewoners met een psychogeriatrische of somatische aandoening, maar ook een huis in de wijk dat open staat voor iedereen uit de wijk. De initiatiefnemers moesten bewoners en personeel eraan laten wennen dat ook mensen uit de wijk gebruik maken van de voorzieningen. Er zijn diverse activiteiten en niet elke activiteit is geschikt voor elke doelgroep. Daar duidelijk over communiceren helpt. Erna vindt dat de PR nog wel kan verbeteren evenals de aandacht in lokale media voor geplande activiteiten. Zo blijft er altijd iets om aan te werken maar er is een mooie start gemaakt in wijkgericht werken.

Meer informatie

Met vragen over ‘Het Gooi Leeft’ kun je contact opnemen met Erna den Hoed via 035-6957187 of e.denhoed@amaris.nl. Lees hier over de inzet van Zorggroep Amaris en Versa Welzijn. Een goede indruk geeft de nieuwsbrief (docx) van het project, dit is de editie van najaar 2017.

Jouw gedachten en tips?

Heb je ook een goed voorbeeld van samenwerking tussen partijen uit zorg en welzijn die helpen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen? We zijn erg benieuwd. Deel ze hieronder!