Een levendige ontmoetingsplek voor ouderen

Samen iets doen schept een band en kan eenzaamheid voorkomen of verminderen. Je kent misschien genoeg ouderen die je dat gunt, maar hoe organiseer je zoiets? Zorgorganisatie BrabantZorg lukt het in de gemeente Oss om grote groepen senioren met elkaar te verbinden rondom een activiteitenprogramma. Wat is het geheim? En zou het iets voor jou en jouw organisatie zijn om te doen?

Dagelijks honderd ouderen

De Spil in Oss is een levendige ontmoetingsplek, gevestigd in een seniorenflat. Nederland telt steeds meer van dit soort plekken waar mensen met elkaar in gesprek raken. En waar ook ouderen die zich geïsoleerd of eenzaam voelen, op hun gemak zijn. Dagelijks trekt De Spil een kleine honderd senioren, voornamelijk buurtbewoners. Ze komen voor een spelletjesavond, tai chi, een creatieve workshop of een gedeelde maaltijd. Vrijwilligers zorgen voor een warm welkom. En slimme samenwerkingen houden de kosten voor iedereen laag.

entree rode loper

Openzetten voor de wijk

Doel van De Spil is ontmoeting én preventie van eenzaamheid. Sinds de sjoel- en kaartavonden toegankelijk zijn voor senioren uit de wijk, lopen ook kwetsbare ouderen binnen. Inmiddels een derde van het totaal aantal bezoekers. Vaak komen ze onder aanmoediging van een vitalere buurtbewoner. En samen doen ze mee aan activiteiten. Vrijwilligers bedenken het programma. Maar ouderen kunnen daarvoor zelf een idee aandragen. Soms zetten ze daarbij hun eigen talenten en kennis in. De Spil zorgt voor begeleiding, materialen en gereedschap.

Groei door aansluiting

Door aansluiting te zoeken bij bestaande dagopvang en mee te doen aan burendagen en kerstmarkten, is de aanloop in De Spil langzaam gegroeid. Sinds kort kunnen senioren er ook gebruik maken van informele dagopvang. Indicatie of zorgplan zijn niet nodig.

BILD5658

Zelf beginnen

Je kunt het beste klein beginnen met een ontmoetingsplek. Dat is het advies van Sonja Haven, coördinator begeleiders en vrijwilligers van BrabantZorg en van begin af aan de drijvende kracht achter De Spil. Zelf paste ze al doende haar plannen aan. Zo ontstond groei vanzelf. Ze raadt starters bovendien aan vrijwilligers te zoeken die een groepsproces in goede banen kunnen leiden. En iemand die, net als zij, het project promoot, nieuwe contacten aanboort en altijd bereikbaar is voor vragen.

Vraag het Sonja

Sonja is vooral trots op De Spil  als laagdrempelige voorziening voor de buurt. Ook al duurt het soms lang voordat mensen naar binnen durven. Succesverhalen zijn er volop. Een uitgebreidere omschrijving vind je hier. Of vraag Sonja er zelf naar. Bel of mail via 0412-668000 en sonja.haven@brabantzorg.eu. Zo ziet een weekprogramma in De Spil eruit.

Jouw ervaringen

Wat zijn jouw ervaringen? Heb je andere voorbeelden van succesvolle ontmoetingsplekken voor ouderen? We horen ze graag!