Handreiking voor aanpakken eenzaamheid in jouw gemeente

Kun je als zorgprofessional een rol spelen in de lokale aanpak van eenzaamheid? Deze handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid geeft inzicht in de problematiek van eenzaamheid en hoe verschillende organisaties in een gemeente dat met elkaar effectief kunnen tegengaan.

Eén van de best practices in de handreiking: in de gemeente Medemblik onderhouden sociaal werk en zorginstellingen goed contact om rond het thema eenzaamheid mensen actief door te kunnen verwijzen. Belangrijk bij ontwikkelingen als het langer thuis blijven wonen van ouderen en het wegvallen van dagbesteding voor hele groepen.

Eenzaamheid-interventies voor zorginstellingen

Ook bevat de handreiking een overzicht van ruim 50 interventies die je kunt inzetten. Op het gebied van:

  • ontmoeting en activiteiten in groepsverband;
  • activiteiten met een één-op-één-karakter;
  • cursussen, gespreksgroepen en therapievormen.

Er zitten interventies bij die specifiek op ouderenzorg, gehandicaptenzorg of GGZ gericht zijn en waarover ook op deze website artikelen staan, zoals de Roze Ouderen Salon, Vitale Moestuin, Buurtcirkels en Weekendtref.

Cover handreiking Lokale aanpak van eenzaamheidSamen in de stad

Een mooi voorbeeld van samenwerkende organisaties zijn de sociale buurtnetwerken Samen in de stad. De eerste in Hoograven is in 2013 opgezet op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu. Organisaties vinden elkaar om wijkbewoners, jong en oud, met elkaar in contact te brengen, trainingen voor vrijwilligers te verzorgen en (ruimtes voor) activiteiten aan te bieden. Vraag en aanbod worden samen gebracht door een samenwerking van zorg en welzijn.

Voor startende eenzaamheidsbestrijder

De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid is een uitgave van Coalitie Erbij en bedoeld voor mensen en organisaties die eenzaamheid in hun gemeente willen tegengaan. Voor iedereen die zich afvraagt hoe dit het beste zou kunnen. En voor iedereen die hier net mee bezig is. Kortom: voor de startende eenzaamheidsbestrijder.

Dat kunnen betrokken burgers en vrijwilligers zijn, welzijnswerkers, gemeenteambtenaren of professionals in de zorg, in sociale wijkteams of bij woningcorporaties en bedrijven. En ieder ander die eenzaamheid ontmoet, zoals leden van kerken, clubs en verenigingen, burgerinitiatieven en bibliotheken.

Twee jaar lessen

Het doel van deze handreiking is om mensen en organisaties te ondersteunen bij een adequate aanpak van eenzaamheid in hun omgeving. Dat doen we door het delen van lessen en inzichten van mensen die hen zijn voorgegaan, elders in ons land, tijdens een tweejarig traject. Zodat valkuilen vermeden en wielen minder vaak opnieuw uitgevonden hoeven te worden. En iedereen die wil bijdragen efficiënter en effectiever in actie kan komen.

Meer informatie

De handreiking is digitaal uitgekomen als pdf. Je downloadt de handreiking als op www.samentegeneenzaamheid.nl/handreiking

Meer informatie? Bel naar Coalitie Erbij op 030 – 2307199 of mail info@coalitieerbij.nl.