Netwerkcoaching voor eenzame ouderen

Werk je in de thuiszorg en kom je vaak eenzame ouderen tegen? Daar kun je wat aan doen. Bijvoorbeeld door de inzet van ‘vrijwillige netwerkcoaches’. In Rotterdam zijn daar goede ervaringen mee. Lees hier alles over het succes; is dit iets voor jou en jouw organisatie?

Netwerk versterken

Ouderen die eenzaam zijn hebben vaak minder familie en vrienden. Hun ‘netwerk’ is kwetsbaar. In Rotterdam zijn daarom vrijwillige netwerkcoaches actief via welzijnsorganisatie WMO Radar. De vrijwillige netwerkcoaches lossen samen met bewoners hun eenzaamheidsproblemen op. Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd.

Getraind voor resultaat

Netwerkcoaches zijn geselecteerde en getrainde vrijwilligers die weten hoe ze eenzaamheid signaleren en aanpakken. Ze komen bij ouderen thuis en stimuleren hen om zelf in beweging te komen. Binnen een periode van gemiddeld driekwart jaar lukt het om nieuwe contacten te leggen en bestaande te verstevigen of aan te halen. Tientallen ouderen in de Rotterdamse binnenstad voelen zich dankzij netwerkcoaches minder eenzaam. Niet alleen tachtigplussers, ook mantelzorgers en mensen met psychogeriatrische problemen.

netwerkcoaching2

Ouderen en vrijwilligers vinden

Het project vrijwillige netwerkcoaches is ontstaan uit de verbinding tussen welzijn en zorg. Ouderenadviseurs van WMO Radar begonnen vorig jaar een zoektocht naar kwetsbare senioren. En kwamen in samenwerking met huisartsen tot een lijst van honderden mogelijk eenzamen. Vervolgens screenden de ouderenadviseurs belangstellende vrijwilligers op tact, durf en ervaring. En boden de best passende kandidaten een training netwerkcoaching aan in tien bijeenkomsten. Vrijwilligers leerden een netwerk in kaart brengen, waarde inschatten van contacten, gesprekken voeren en werken volgens een methodiek.

Speciale vrijwilligers

Netwerkcoaching vraagt om een nieuw soort vrijwilligers: mensen die op hun handen kunnen blijven zitten. Die niet overnemen, maar aanzetten tot actie. In heldere taal en met een beroep op wederkerigheid. Is de buurvrouw bereid te koken? Of de krant uit de bus te halen? Geef iets terug. Stuur een kaart, of draai een lampje in.

Zelf beginnen

Zie je zelf iets in netwerkcoaching door vrijwilligers? Neem eens contact op met het sociaal werk. Begin zelf en samen met het sociaal werk met het opzetten van een netwerk. Zoek ouderen binnen je eigen werk en organisatie. Of leg daarvoor contact met huisartsen, andere zorgprofessionals, een sociaal wijkteam of huishoudelijke hulpen. Selecteer je vrijwilligers zorgvuldig. En huur vervolgens deskundige opleiders in.

Het kan overal

Netwerkcoaching is niet per se gebonden aan welzijn of zorg. Je kunt het organiseren op alle plekken waar vrijwilligers en senioren samenkomen. Bibliotheek, buurthuis, dorpscafé. Zelfs zonder ruimte zijn er mogelijkheden. Wandel samen of bezoek een theatervoorstelling en praat na. Enthousiaste Rotterdamse netwerkcoaches bedachten salsa-les voor blinden en slechtzienden, coaching van vluchtelingen en zwemmen voor allochtonen. Brengt jou dat op een idee? Deel het op deze website. Wie weet wat er ontstaat.

Meer informatie

Meer informatie over ervaring met vrijwillige netwerkcoaching kun je krijgen bij ouderenadviseurs Loekie Visser (06-43236358) of Veronique Vaarten (06-46272409) van WMO Radar.

Jouw ervaringen

Heb jij ook ervaringen met netwerkcoaching? Hoe werkt dat tegen eenzaamheid; en heb je tips en trucs? We horen ze graag!