80-plussers doen mee en zijn van betekenis met methodiek SamenKracht80+

Er is veel eenzaamheid onder 80-plussers. Sommigen hebben het gevoel dat hun aanwezigheid er niet meer toe doet. Om met plezier langer thuis te kunnen wonen willen ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Hoe kom je daarover met ouderen in gesprek? De activerende dialogen van de methodiek SamenKracht80+ laten goede resultaten zien. Zo ook in het woonzorgcentrum van Zorggroep ENA in Barneveld, waar vorig jaar een pilot gericht op 80-plussers in de wijk liep. Els van Daal is manager wonen&welzijn en begeleidde het project. Ze is enthousiast, net als de deelnemers. Die zijn na het half jaar project zelf als groep doorgegaan onder de naam De Jeugd van Toen. Maandelijks komen ze nog bij elkaar, en in mei moet dat tweewekelijks gaan worden.

Ouderen in dialoog

Met Samenkracht80+ gaan meepraten en meedoen hand in hand. Twee dialoogbijeenkomsten helpen ouderen om dit verlangen te (her)ontdekken en vorm te geven. Dat gebeurt aan de hand van creatieve werkvormen die het proces van ontmoeting en activering stimuleren. De dialoogbijeenkomsten worden begeleid door van tevoren getrainde moderatoren, die door de eigen organisatie worden aangezocht. Dit kunnen professionals zijn, maar ook vrijwilligers of ouderen zelf.

Het werkt

Heel leuk vonden de ouderen de dialoogbijeenkomsten, vertelt Els. Vragen als ‘Wat had u altijd willen doen, maar nooit gedaan?’ en ‘Hoe heeft u uw man leren kennen?’ kwamen voorbij. Het is bekend dat het een positief effect op de gezondheid kan hebben als mensen het gevoel hebben in het leven te staan en op een ontspannen manier zelf dingen kunnen doen. Daarom richt de methodiek zich niet op wat deze ouderen niet meer kunnen, maar op wat zij wél kunnen. Zo ervaren zij dat ze er toe doen, dat ze van betekenis zijn. Een mooi moment ontstond toen een deelnemer voorstelde elkaar bij de voornaam te noemen. “We horen continu meneer en mevrouw en dat schept best een afstand.”

Vervolg

Na de tweede bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd: willen jullie hiermee door? Het antwoord was ‘ja’, want de deelnemers zagen zich inmiddels echt als groep. De stiekeme hoop was dat ze het vervolg zelf zouden organiseren; een dialoog of activiteit. Maar dat bleek een brugje te ver. De moderatoren moesten blijven faciliteren. Het gaat dan om wat nodig was aan middelen en om uitnodigingen. Onderwerpen bedenken deed de groep wel.

Geen besloten club

Inmiddels heeft ‘De Jeugd van Toen’ ongeveer 25 deelnemers. Het is geen besloten club – daar waken de deelnemers voor. Al snel werd besloten dat ze andere 80-plussers zouden uitnodigen. Dat deden ze door bij een andere 80-plusser uit de straat aan te bellen en hem of haar uit te nodigen de volgende keer mee te aan. Dat bleek heel goed te werken.

Thuiszorg

Het project in Barneveld was vooral gericht op ouderen uit de buurt die nog thuis wonen – een enkele eigen bewoner deed mee. SamenKracht80+ paste bij Zorggroep ENA omdat de organisatie ook een thuiszorgtak heeft. Zorgverleners van de instelling komen bij mensen thuis. Om de locatie zijn veel aanleunwoningen. Onder de bewoners zijn ouderen die hun netwerk heel klein zien worden. Zij kunnen in de situatie verkeren dat ze dagen thuiszitten zonder iemand gesproken te hebben. Bovendien heeft de locatie een ontmoetingscentrum waar ze graag van ziet dat buurtbewoners er meer gebruik van gaan maken.

Samenwerking

Om deelnemers te werven werd samengewerkt met de lokale welzijnsorganisatie. Naast Els zelf zaten in het projectteam een teamleider thuiszorg van Zorggroep ENA, een participatiemedewerker van de welzijnsorganisatie, een wijkbewoonster en een lid van de cliëntenraad. Zelf vindt Els het belangrijk dat ze elke keer bij de bijeenkomsten is. Ook al hoort het niet in haar functiepakket, met die continuïteit laat ze zien dat ze de activiteit serieus neemt. “Ik ben dan Els en niet mevrouw van Daal.”

Kosteloos aangeboden

Dankzij subsidie van het fonds NutsOhra kan het landelijk projectteam van Samenkracht80+ de methodiek dit jaar kosteloos aanbieden aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Gevraagd wordt tien moderators te werven die getraind worden in de methodiek, ruimte beschikbaar te stellen voor de dialoogbijeenkomsten en eventueel een informatieve startbijeenkomst te organiseren voor ouderen, vrijwilligers en (wijk-)professionals die geïnteresseerd zijn in het project.

Meer informatie

Lees hoe de methodiek precies in zijn werk gaat. Voor meer informatie of bij interesse kun je contact opnemen met Kees Penninx of Loes Hulsebosch via info@samenkracht.nu of 06-18224958. Heb je nog vragen aan Els? Mail haar op e.vandaal@zorggroepena.nl.

Jouw ervaringen?

Werk je ook met SamenKracht80+ of een vergelijkbare methodiek? We horen graag jouw ervaringen ermee. Deel ze hieronder!