Sociaal Vitaal: eenzaamheid verminderen bij het bewegen

Helpen sport en bewegen om eenzaamheid van ouderen tegen te gaan? Het project Sociaal Vitaal in Amersfoort is veelbelovend. Uit onderzoek blijkt dat de ervaren eenzaamheid bij deelnemende ouderen significant afneemt.

Kenniscentrum Sport sprak met Evelien Wijdeveld, projectmanager Sociaal Vitaal voor de gemeente Amersfoort en Mathieu de Greef, geestelijk vader van GALM / Sociaal Vitaal en werkzaam voor de Rijksuniversiteit Groningen. We geven een korte weergave van het artikel dat je volledig kunt lezen op Allesoversport.nl.

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen om gezond ouder worden van eenzame senioren in de leeftijd van 60 tot 85 jaar te bevorderen. De nadruk ligt op de fysieke conditie en het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden om contacten te kunnen leggen.

Ouderen

Het project is gericht op ouderen die onvoldoende bewegen, graag meer/makkelijker sociale contacten willen hebben en weer energieker in het leven willen staan. De leiding van de groepen is in handen van speciaal voor Sociaal Vitaal opgeleide deskundige coaches.

Activiteiten

Spelenderwijs worden de thema’s weerbaarheid en sociale vaardigheid in lessen geïntegreerd. Onderdelen zijn:

  • Bewegen; een veelzijdig programma, gericht op het weer plezier krijgen in bewegen.
  • Weerbaarheidstraining; leren omgaan met angst, het krijgen van meer zelfvertrouwen en het leren aangeven van grenzen.
  • Sociale vaardigheidstraining; verbeteren en onderhouden van sociale contacten.
  • Voorlichting over gezondheids- en sociale thema’s om een gezond leefpatroon te bevorderen, zoals ontspanning, voeding, medicijngebruik.
  • Vooraf of na de les gezamenlijk koffie drinken.

Resultaten

Uit de evaluaties van docenten blijkt dat deelnemers zich meer uiten en actiever worden. Ook leggen ze gemakkelijker contacten komen ze beter voor zichzelf op. Uit een promotieonderzoek blijkt dat de fysieke fitheid van deelnemers verbetert, de veerkracht en de kwaliteit van leven significant verbeteren en de ervaren eenzaamheid significant afneemt.

Setting

Sociaal Vitaal kan vanuit verschillende organisaties worden aangeboden. Voor de lokale welzijnsinstelling is een regierol voorzien; uitvoerend kunnen bijvoorbeeld thuiszorg, ggz-instellingen, zorginstellingen, GGD of huisartsen en fysiotherapeuten een rol spelen.

Financiering

In Amersfoort komt de financiering vanuit sport- en armoedebeleid en is het project ook onderdeel van het gezondheidsbeleid. De gemeente Drachten voert Sociaal Vitaal uit het sport- en welzijnsbudget uit. In een andere wijk nam een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners het initiatief: huisarts, apotheek, wijkverpleging, thuiszorg, welzijn, fysiotherapie, ergotherapie en voedingsleer.

Sociale aspecten

Op de vraag wat Sociaal Vitaal uniek maakt, antwoorden Wijdeveld en De Greef dat alle aspecten van kwetsbaarheid; de fysieke, cognitieve en sociale, bij ouderen met een lage sociaal economische status op een integrale manier aandacht krijgen. Wat het sociale aspect betreft: deelnemers ontwikkelen vaardigheden om sociaal contact te maken en te onderhouden en sociale steun te vragen.

Meer informatie

Lees het volledige artikel op Allesoversport.nl. Contactgegevens vind je op de website van ontwikkelaar Stichting GALM.

Wat zijn jouw ervaringen?

Ben jij ook betrokken bij een activiteit waar bewegen en het tegengaan van eenzaamheid hand in hand gaan? Wat zijn jouw ervaringen? Werkt het? We horen het graag en nodigen je uit te reageren hier onder het artikel!