Werkwijzer om aan de slag te gaan met sociale netwerken van cliënten

Eenzaamheid voorkomen of verminderen is een belangrijk doel van het versterken van sociale netwerken van cliënten. De werkwijzer Werken aan sociale netwerken (Vilans, 2015) bevat 8 handige kaarten waarmee je direct aan de slag kunt om sociale netwerken van cliënten vorm te geven. Bijvoorbeeld bij cliënten met beperkingen of ouderen. De werkwijzer is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn. Misschien past het in je takenpakket of kun je er een collega op wijzen?

Klein sociaal netwerk

We weten dat de sociale netwerken van mensen met beperkingen en ouderen vaak klein zijn. Het netwerk bestaat vooral uit familie en professionele begeleiders. Contacten met andere vrienden, kennissen en buren zijn vaak beperkt. Juist deze contacten kunnen het leven leuker, interessanter en kleurrijker maken. Het netwerk kan uiteraard een zorg en ondersteuningsfunctie vervullen, maar dat hoeft niet.

Verminderde hulpvraag?

De werkwijzer is een uitgave van Vilans. In de inleiding wordt erop gewezen dat als het lukt kwetsbare mensen te helpen hun leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven – het doel van de ondersteuning – dat dat dan terug te zien is in een verminderde hulpvraag. “We weten allemaal dat zorgvragen voort kunnen komen uit eenzaamheid en isolement. De vraag om zorg is eigenlijk een vraag om een goed leven.”

Acht kaarten

De werkwijzer bestaat uit de volgende 8 kaarten:

  • Kaart 1 – Toch even lezen voor je begint
  • Kaart 2 – Ervaringen delen
  • Kaart 3 – Van case naar successen delen
  • Kaart 4 – Aan de slag met een methode
  • Kaart 5 – Condities voor het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Kaart 6 – Adviezen, activiteiten en strategieën
  • Kaart 7 – De netwerkkaart van …
  • Kaart 8 – De netwerkcirkel van …

44 meest gebruikte methodieken

De vierde kaart verwijst naar de publicatie Aan de slag met sociale netwerken (Movisie, Vilans en ActiZ, 2014). Daarin worden 44 beproefde methodieken voor het bouwen van sociale netwerken besproken. Zeven daarvan zijn specifiek gericht op het thema eenzaamheid; anderen indirect.

Cover werkwijzer Werken aan sociale netwerken VilansMeer informatie

Beide publicaties over sociale netwerken zijn gratis als pdf te downloaden op de website van Vilans:

Jouw ervaring

Werk je ook aan het uitbreiden of versterken van sociale netwerken bij cliënten? We zijn benieuwd welke instrumenten je daarvoor inzet? Of heb je ervaring met de werkwijzer uit dit artikel? Laat een reactie achter hieronder!