Geen eenzaamheid maar ontmoeting en gezelligheid door visiteclub

Ontmoeting en gezelligheid voor zelfstandig wonende senioren is het resultaat van de visiteclubs die Frankelandgroep in Schiedam organiseert. Door een vaste groep per visiteclub ontstaan er mooie vriendschappen en gaan deelnemers zelfs met elkaar op vakantie, vertelt coördinator Annouk Nagelhout. Eenzaamheid blijkt negen van de tien keer een hoofdreden voor aanmelding.

Visiteclub

Visiteclubs bestaan uit vaste groepen van circa tien deelnemers die één keer per week bij elkaar komen onder begeleiding van twee vrijwilligers. Bij een club kunnen ouderen in contact komen met andere senioren, een gezamenlijke hobby uitoefenen of kennis maken met nieuwe vrijetijdsbestedingen. Ook is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief samen te eten in de brasserie van de organisatie.

Sinds 15 jaar

De visiteclubs bestaan sinds 15 jaar, en met succes. Ze zijn voor Frankelandgroep een goed hulpmiddel gebleken om sociale contacten op te bouwen. Een visiteclub is laagdrempelig en ondersteunt in de sociale redzaamheid. Met de clubs bereikt de organisatie momenteel zo’n zeventig mensen.

Verschillende soorten visiteclubs

Frankelandgroep kent verschillende soorten visiteclubs. Bij een algemene visiteclub hebben deelnemers wekelijks een gezellige dag met andere senioren en bespreekt onderling hoe zij met elkaar de dag willen invullen. Daarnaast zijn er specifieke clubs waarbij een gezamenlijke interesse centraal staat. Bijvoorbeeld creatieve of culturele activiteiten of samen sporten. Ook zijn er visiteclubs voor mensen met Parkinson en voor senioren met lichte geheugenproblemen.

Eenzaamheid reden aanmelding

Eenzaamheid is negen van de tien keer een van de hoofdredenen dat mensen zich aanmelden. Dat merkt Annouk bij de intakegesprekken. De deelnemers willen ‘onder de mensen zijn’. Maar ook merkt zij het aan de uitschrijvingen. Die hebben er doorgaans alleen mee te maken dat mensen echt niet meer kunnen komen, omdat zij het verpleeghuis in gaan, te ziek zijn of overlijden. Mensen geven aan: we kunnen elkaar niet missen.

Werkt tegen eenzaamheid?

De activiteit werkt tegen eenzaamheid omdat er tijdens de visiteclubs nieuwe en duurzame contacten worden gelegd. Deelnemers leren elkaar beter kennen omdat ze elkaar wekelijks ontmoeten. Verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en vriendschap groeit. Wanneer iemand zonder reden afwezig is, nemen de deelnemers zelf het initiatief te bellen. Een mooi voorbeeld dat er nieuwe vriendschappen ontstaan en eenzaamheid op deze wijze bestreden wordt, is een visiteclub die met elkaar op vakantie naar Spanje is geweest. Dit hebben de deelnemers met elkaar geregeld.

Zorgvuldige introductie nieuwe mensen

Nieuwe mensen komen via huidige deelnemers, de folder of zijn erop geattendeerd door het Wijk Ondersteuning Team. Er wordt een zorgvuldig introductieproces gevolgd. Een coördinator heeft een telefonisch gesprek met de mogelijk nieuwe deelnemer, waarin besproken wordt welke interesses er zijn. De verschillende visiteclubs worden uitgelegd. Hierna volgt de kennismaking met een visiteclub. De coördinator introduceert de nieuwe deelnemer persoonlijk bij de vrijwilligers en deelnemers. Op deze manier zal hij of zij zich welkom voelen en kan een eerste indruk opdoen. De maaltijd die dag en de rest van de eerste maand is kosteloos. De volgende dag neemt de coördinator opnieuw contact op om te vragen hoe het is geweest en of er interesse is in een vervolg. Zo ja, dan volgt er een inschrijving.

Niet veel nodig om op te starten

Vrijwilligers zijn de spil in deze activiteit. Deelnemers kunnen met de vrijwilligers invulling geven aan de visiteclub en het programma. Om een visiteclub te starten is verder niet veel nodig. Een ruimte waar de groep kan zitten; koffie en thee. Dat maakt een visiteclub betaalbaar voor organisatie en senioren. De visiteclubs worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Schiedam.

Tip

Zorg voor een goede begeleiding van de vrijwilligers, zegt Annouk. Zij moeten het gevoel hebben dat zij gehoord en gesteund worden, want zij maken de groepen! Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers zich welkom voelen bij de organisatie, zodat zij die drempel overkomen. Als die stap is gemaakt, gaat het vanzelf.

Meer informatie

Kijk op deze pagina. Of neem contact op met Annouk Nagelhout, coӧrdinator visiteclubs van Frankelandgroep via 010 – 426 49 25 of a.nagelhout@frankelandgroep.nl

Jouw ervaringen

Hoe heb jij aandacht voor eenzaamheid onder cliënten of bewoners? We zijn erg benieuwd! Laat het hieronder weten, of stuur een mailtje aan info@zorgtegeneenzaamheid.nl als we je mogen interviewen over dit onderwerp.