Vriendstap tegen eenzaamheid in de ggz

Heb aandacht voor eenzaamheid, sluit aan bij wensen van cliënten en creëer voorwaarden voor ontmoeting. En maak bijvoorbeeld gebruik van Vriendstap.nl, een online ontmoetingsplaats voor mensen met psychische problemen. Dat zijn inzichten die Henk van de Goor, geestelijk verzorger bij GGZ Oost Brabant, met ons deelt.

Relaties niet vanzelfsprekend

Henk van de Goor is geestelijk verzorger bij GGZ Oost Brabant. Hij werkt voor mensen met psychiatrische aandoeningen die in een verblijfslocatie wonen en voor mensen die in deeltijdbehandeling zijn. Voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening, zoals autisme en borderline, is het aangaan en onderhouden van relaties vaak een stuk minder vanzelfsprekend dan bij andere mensen. Henk komt eenzaamheidsproblematiek dan ook vaak tegen.

Meer dan je ziekte

Clienten in de ggz hebben een bepaald ziektebeeld, maar zijn méér dan hun ziekte. Alle aspecten van het leven komen ook bij hen voorbij, inclusief de behoefte om ergens bij te horen, contacten en vriendschappen te hebben. Het is daarom volgens Henk belangrijk hier aandacht aan te besteden.

Maak ontmoeting mogelijk

Voor Henk is het goed als medewerkers de voorwaarden scheppen dát bewoners en cliënten anderen kunnen ontmoeten. Denk aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten op moeilijke momenten zoals Sinterklaas en Kerst. Of om mensen te stimuleren zich aan te sluiten bij initiatieven in de ‘gewone’ samenleving die passen bij hun persoonlijke interesses. Henk kent een cliënt die alles van sterren weet en zo een sterrenvriendenclub heeft opgebouwd. Om vrienden te vinden moet je soms letterlijk op stap gaan, het is vaak zo moeilijk om die stap te zetten; daarom is het goed mensen daarbij te stimuleren. Een ander voorbeeld van GGZ Oost Brabant is een maandelijkse bijeenkomst met de naam’De Ontmoeting’. Dit zijn gespreksbijeenkomsten over levensvragen. Eenzaamheid en het gebrek aan sociale relaties komen daarin vaak aan bod en leiden soms tot nieuwe initiatieven door cliënten om samen dingen te ondernemen. Medewerkers kunnen hun cliënten stimuleren naar De Ontmoeting toe te gaan.

Vriendstap voor ‘echte’ vriendschap

Een voorbeeld van gebruik maken van mogelijkheden voor ontmoeting biedt ook de website Vriendstap.nl. Onder het motto “samen ben je meer dan alleen” biedt Vriendstap.nl een “ontmoetingsplaats op internet voor mensen met psychische problemen”. Zoals Vriendstap zelf omschrijft: “Voor mensen met een psychiatrische achtergrond is het niet altijd vanzelfsprekend om contacten te leggen. Vriendstap.nl biedt een veilige omgeving om dit makkelijker te maken en mensen te ontmoeten. De mail- , chat- en forumcontacten zijn in principe anoniem. Maar dit anonieme contact groeit in de praktijk regelmatig uit tot een ‘echte’ vriendschap!” Wat Henk betreft is dit Vriendstap een volgende manier om cliënten en bewoners uit hun circuit en eigen kleine groep te halen. Zodat ze andere mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen. Om op die manier eenzaamheid tegen te gaan.

Jouw ervaringen

Heb jij ervaring met Vrienstap bij cliënten of bewoners? Heb je andere manieren en oplossingen ontdekt om hen te helpen beter om te gaan met eenzaamheid, dit te verminderen of te voorkomen? Laat je reactie hieronder achter!